ÆLDRESTYRKEN: EN AKTIV OG TRYG ALDERDOM PÅ VESTEGNEN

IMG_0018

Danmark skal være et trygt land at blive ældre i. Det er en del af vores fælles velfærds-kontrakt.  

I de kommende årtier stiger antallet af ældre. Allerede i 2025 forventes der at være 80.000 flere danskere, som er 80 år eller ældre. Det svarer til en stigning på hele 30% siden 2019. Stigningen er dog størst i Vestegnskommunerne sammenlignet med resten af Danmark. Undersøgelser viser, at antallet af 20-29-årige falder markant i de kommende årtier. På landsplan vil der i 2030 være 20.000 færre unge sammenlignet med i dag, og dermed får vi færre varme hænder til at løfte en af velfærdssamfundets kerneydelser nemlig en tryg og værdig alderdom. Det er en kæmpe udfordring, og vi har en bunden politisk opgave i at finde gode bæredygtige løsninger til gavn for det enkelte menneske og for samfundet som helhed.

Fakta om ældrestyrken på Vestegnen 

Albertslund og Høje-Taastrup har mange stærke og engagerede ældre. De bærer den særlige ånd og selvforståelse, som indfanger stemningen i Albertslund og Høje-Taastrup – nemlig gæstfrihed, nysgerrighed, stolthed, humor, fandenivoldskhed og ikke mindst pionérånd. De ældre engagerer sig politisk i ældre- og seniorråd, og de er centrale aktører i at udvikle og drive kommunernes kultur- og foreningsliv. De er “ældrestyrken”, som bidrager med viden og erfaring til fællesskabet. Vi skal investere i disse fællesskaber og sikre gode rammer for både de seniorer, der har brug for hjælp og for dem, der gerne vil hjælpe andre. Vores ældre kan nemlig så meget, og vi skal blive endnu bedre til at få bragt deres erfaringer og viden i spil.

 Dem som er ældre i dag er medvirkende til de seneste årtiers udbygning af velfærden til gavn for helt almindelige mennesker. Et godt eksempel er Albertslund, hvor store dele af kommunen, som vi kender i dag blev etableret i 1960’erne herunder Danmarks største nye skov, Vestskoven. Og den samme udvikling oplever man i Høje-Taastrup med etablering af både etagebyggeri, parcelhuskvarterer, infrastruktur kombineret med store grønne naturområder som Hedeland. Vestegnen er et konkret udtryk for den udvikling af samfundet, som vores ældre i dag, har troet på og knoklet for.

Der er særligt fire områder, som er vigtige for at sikre en aktiv tryg alderdom: 1) Sundhed, 2) Senior-egnede boliger, 3) Retten til tidlig tilbagetrækning og 4) Tryg ældrepleje

Jeg vil som folketingskandidat for Taastrupkredsen arbejde for: 

  • National plan til bekæmpelse af ensomhed blandt vores ældre medborgere.
  • Flere praktiserende læger på Vestegnen.
  • Tandplejere på vores plejehjem.
  • At styrke ældres adgang og tilknytning til foreningslivet gennem rekruttering og understøtte rammerne for seniorer i klubber og foreninger.
  • Der skal etableres et tilstrækkeligt antal ældre- og plejeboliger
  • At understøtte rammerne til udvikling af nye senior-egnede bofællesskaber og boformer.
  • Et fleksibelt arbejdsmarked for ældre der tilpasses efter at få de seniorer med. som meningsfuldt kan og ønsker at bidrage med nogle ekstra år på arbejdsmarkedet.
  • At fastholde retten til tidlig pension, Arne-pensionen.
  • Et markant løft af uddannelses- og arbejdsforhold for bl.a. SOSU-assistenter- og hjælpere.


Der er lukket for kommentarer.