ARBEJDE OG RESULTATER

IMG_3769

Jeg har siddet i kommunalbestyrelsen for Socialdemokratiet på Frederiksberg siden 2013. Jeg har tidligere været børneordfører og repræsenteret Socialdemokratiet i mønsterbryderudvalget. I dag er jeg ordfører for By- og Miljøområdet, socialområdet og kultur- og fritidsområdet.

Jeg er og har været politisk udpeget til forskellige bestyrelser herunder bl.a. Lejerbo, Frederiksberg Forsyning, Aveny-T, Riddersalen og Folkeoplysningsudvalget.

Ved siden af mit politiske arbejder er jeg endvidere formand for Danmarks store socialpris, Tine Bryld Prisen, Formand for herberget Overførstergården, bestyrelsesmedlem i Reden og KFUK’s Sociale Arbejde.

Siden jeg blev valgt ind i kommunalbestyrelsen i 2013 har jeg stillet mere end 100 beslutningsforslag. Enten alene eller i samarbejde med andre. Herunder kan du se nogle af dem:

By, klima og miljø

- Forslag om samlet politik til beskytte, understøtte og løfte biodiversiteten på Frederiksberg

- Forslag om flere hastighedsnedsættende tiltage herunder flere vejbump

- Forslag om mere genanvendelse som et krav i kommunale byggeprojekter

- Forslag om at forbyde reklamer for kviklån i busser, Metro og S-tog

- VEDTAGET: Frederiksberg skal være CO2-netral i 2030

- VEDTAGET: Frederiksberg får et klimaråd

-  VEDTAGET: Frederiksberg Kommune udfaser kommunens forbrug af produkter, der kan ende som mikroplast i naturen (med Michael Vindfeldt)

-  VEDTAGET: Forslag om at Frederiksberg går forrest i kampen mod madspild og udformer en samlet politik til at bekæmpe madspild (S & R)

- VEDTAGET: Forslag om at en elbil-strategi, så Frederiksberg bliver Danmarks elbil by nr. 1 (med Michael Vindfeldt)

- Forslag om at montere pantholdere på Frederiksbergs skraldespande

- VEDTAGET: Forslag om at opkalde en vej, gade eller plads på Frederiksberg efter socialrådgiveren og forfatteren Tine Bryld

Børn & Unge

- Forslag om at øge indsatsen ift. at forebygge og afhjælpe efterfødselsreaktioner hos fædre

- VEDTAGET: Etablering af børne- og ungerådgivningen Headspace

- Forslag om at hæve børnehavealderen til tre år (S, SF & Ø)

- Forslag om at børn skal ud og lege hver dag (med Sine Heltberg)

- VEDTAGET: Forslag om at etablere en fast cykellegebane på Frederiksberg

Udsatte

- Forslag om at finde midlertidige boliger og støttefamilier til hjemløse unge

- Forslag om at støtte Exitcirklen eller andre initiativer, der støtter og hjælper piger og unge kvinder, der har været udsat for social kontrol

- VEDTAGET: Forslag om at give udsatte børn herunder flygtningebørn mulighed for et flerårigt fritidspas

- Forslag om fritidspas til alle socialt udsatte over 18 år

- Forslag om at socialt udsatte unge behandles af Tandplejen for børn og unge på Frederiksberg, til de fylder 23 år

- VEDTAGET: Forslag om at udsatte altid inviteres med, når Frederiksberg Kommune støtter kulturelle arrangementer (S & R)

- VEDTAGET: Forslag om at åbne udvalgte lokaler herunder gymnastiksale eller lign., så vores hjemløse kan få ly og beskyttelse for ekstrem kulde

- Forslag om gratis gældsrådgivning og budgetlægning til udsatte borgere og familier herunder folk med lavindkomster, stor gæld eller lavt rådighedsbeløb (med Michael Vindfeldt)

Ældre

- Forslag om tandplejere på kommunens plejehjem for at tilbyde undersøgelse af beboernes tænder (med Sine Heltberg)

- Forslag om at indkøbe cykelrickshaws til vores plejehjem på Frederiksberg (med Michael Vindfeldt)

 

 

 

 

 

 Der er lukket for kommentarer.