Arbejde og resultater

GW_FB_Cover_01d

Jeg har siddet i kommunalbestyrelsen for Socialdemokratiet på Frederiksberg siden 2013. Jeg er børne-, social- og kulturordfører. Derudover repræsenterer jeg også socialdemokratiet i mønsterbryderudvalget.

Jeg sidder i forskellige bestyrelser herunder Lejerbo Frederiksberg, KFUK’s Sociale Arbejde og i Frederiksbergs lille storbyteater, Riddersalen.

Det er snart fire år siden, jeg blev valgt ind i kommunalbestyrelsen, og i perioden har jeg stillet mere 40 beslutningsforslag. Enten alene eller i samarbejde med andre. Herunder kan du se nogle af dem:

By & Miljø

VEDTAGET: Forslag om at opkalde en vej, gade eller plads på Frederiksberg efter socialrådgiveren og forfatteren Tine Bryld

Børn & Unge

Forslag om at hæve børnehavealderen til tre år (S, SF & Ø)

Forslag om at børn skal ud og lege hver dag (med Sine Heltberg)

VEDTAGET: Forslag om at etablere en fast cykellegebane på Frederiksberg

Udsatte

VEDTAGET: Forslag om at give udsatte børn herunder flygtningebørn mulighed for et flerårigt fritidspas

Forslag om fritidspas til alle socialt udsatte over 18 år

Forslag om at socialt udsatte unge behandles af Tandplejen for børn og unge på Frederiksberg, til de fylder 23 år

VEDTAGET: Forslag om at udsatte inviteres med, når Frederiksberg Kommune giver tilskud til kulturelle arrangementer (S & R)

VEDTAGET: Forslag om at åbne udvalgte lokaler herunder f.eks. gymnastiksale eller lign., så vores hjemløse kan få ly og beskyttelse for ekstrem kulde

Forslag om gratis gældsrådgivning og budgetlægning til udsatte borgere og familier herunder folk med lavindkomster, stor gæld eller lavt rådighedsbeløb (med Michael Vindfeldt)

Miljø & Klima

VEDTAGET: Frederiksberg Kommune udfaser kommunens forbrug af produkter, der kan ende som mikroplast i naturen (med Michael Vindfeldt)

VEDTAGET: Forslag om at Frederiksberg går forrest i kampen mod madspild og udformer en samlet politik til at bekæmpe madspild (S & R)

VEDTAGET: Forslag om at en elbil-strategi, så Frederiksberg bliver Danmarks elbil by nr. 1 (med Michael Vindfeldt)

Forslag om at montere pantholdere på Frederiksbergs skraldespande

Ældre

Forslag om tandplejere på kommunens plejehjem for at tilbyde undersøgelse af beboernes tænder (med Sine Heltberg)

Forslag om at indkøbe cykelrickshaws til vores plejehjem på Frederiksberg (med Michael Vindfeldt)

 

 

 

 

 

 Skriv et svar