DE UNGE ER VORES FREMTID

De Unge er vores fremtid (480 x 240)

Der har altid været flere børn og unge mennesker end ældre i Danmark. Men sådan er det ikke længere, og i de kommende år vil antallet af ældre vokse markant. Det kan tage fokus væk fra de unge, men det må ikke ske. Unge menneskers behov og interesser skal i den grad opprioriteres politisk, for der ligger et historisk stort ansvar på deres skuldre. De skal videreføre og betale for det fremtidige velfærdssamfund, hvor der vil være færre til at løfte mere og flere.

Unge i dag er på flere områder mere ansvarlige end tidligere generationer af unge. De drikker og ryger mindre, er bedre uddannede, er mere lovlydige og har senere seksuel debut. De sorterer affald, fravælger plastik, spiser mere vegetarisk og køber mindre tøj. Vores generation af unge tager ansvar for sig selv og for samfundet generelt. Men de er også pressede, og vi kan gøre det bedre i forhold til dem og deres hverdag og tilværelse. Uddannelse, kultur og sundhed er blot tre af flere områder som fortjener et særligt fokus og indsats, når det gælder de unge.

Fakta om de unge på Vestegnen 

Uddannelse er én af de vigtigste faktorer i forhold til, hvordan unge klarer sig resten af livet. Unge med en uddannelse bag sig er mindre arbejdsløse og får en højere løn. Uddannelse understøtter unge menneskers personlige udvikling, så de bedre kan udfolde egne evner i f.eks. i foreningslivet eller i det lokale demokrati. 90 procent af alle unge skal tage en ungdomsuddannelse i 2030 ifølge den nationale målsætning. Her halter Vestegnen efter de fleste andre kommuner. Antallet af unge i Albertslund og Høje Taastrup, der har taget en ungdomsuddannelse, ligger på 81 og 83 procent. Flere håndværksmæssige ungdomsuddannelser er derfor et fokus for Taastrupkredsen og Københavns Omegn. Der skal konkret arbejdes for etablering af flere nye grønne håndværksmæssige uddannelser i bl.a. Albertslund og Høje Taastrup.

Det er vigtigt at anerkende unge som kulturforbrugere på deres egne præmisser. De tilhører nemlig en ny generation af forbrugere, som er opvokset i en tidsalder med globalisering, sociale medier og digitalisering. Det er vigtigt, at vi er nysgerrige i forhold til de unge menneskers kulturforbrug og blandt andet anerkender computerspil og de digitale platforme med videre som kultur – ja sågar kunstformer på samme måde som litteratur, billedkunst og film.

Der er en voldsom vækst både i antallet af reklamer for pengespil og antallet af personer, der kommer i behandling for ludomani i Danmark. Halvdelen der kommer i behandling for ludomani, er en ung under 25 år. Ludomani skader familien og de tætte relationer, giver livsvarig gæld, og tal viser, at hver tredje ludoman overvejer selvmord. Særligt unge er påvirkelige overfor reklamer for pengespil. Med de mange skadevirkninger, der er forbundet med ludomani, skal der naturligvis ikke reklameres for pengespil i kollektiv trafik.

Computerspil er en af de allerstørste kulturformer og mest brugte fritidsaktiviteter blandt børn og unge. Computerspil udfordrer, underholder og danner rammen om mange stærke online ven- og fællesskaber. Men nogle spil indeholder såkaldte loot boxes, og de udgør et problem. For Loot boxes er kasser man kan købe i computerspil, som indeholder tilfældige genstande, som spilleren enten kan bruge eller sælge. Den gradvise udviskning af grænserne mellem gaming og gambling i computerspil – herunder skin betting og loot boxes – kan have konsekvenser for børn og unge og en evt. afhængighed af gamling. Loot boxes er forklædt gambling, og man bør se nærmere på et forbud mod disse i computerspil.

Professor i Ungdoms- og uddannelsesforskning Noemi Katznelson har skrevet at: “Unge i dag skal helst være unikke, præsterende, videbegærlige, målrettede, innovative, afholdende, hårdtarbejdende, socialt kompetente, se godt ud, være veltrænede og have et sjovt liv.“

Det er et kæmpe pres på de unges skuldre, og det kan også have konsekvenser. For selvom unge mennesker i dag herunder unge på Vestegnen er både mere ansvarlige og fællesskabsorienterede end tidligere generationer, så er denne generation også blevet kaldt den ulykkeligste i nyere tid. Og to år med Corona-nedlukninger og social isolation har ikke gjort livet lettere for vores unge, der er opvokset med sociale medier, hvor de er på 24/7. Med SoMe følger en perfekthedskultur, som i værste fald er destruktivt for et ungt menneske. Grumme tal viser, at 12 procent af alle unge føler sig svært ensomme. Tallet er vokset til næsten 24 procent efter 2 år med Corona-nedlukninger. Den tendens er stærkt bekymrende, da ensomhed og social isolation kan give varige helbredsmæssige skader på et ungt menneske, både fysisk og mentalt.

Mange af landets kommuner har enten ungeforum eller ungeråd, og det er blandt andet i en erkendelse af, at ungeområdet har brug for et særligt fokus. Danmark har både et Børne- og Undervisningsministerium og et Social- og Ældreministerium, som beskæftiger sig hhv. med børne- og ældreområdet. På samme måde mener vi, at der er brug for et decideret ministerium som beskæftiger sig med ungeområdet. Et Ungeministerium som på tværs af ministerier koordinerer og skaber fælles faglige- og politiske løsninger til gavn for vores unge i Danmark.

Hvordan styrker vi det gode ungeliv? 

Unge i dag har drømme, visioner og planer for fremtiden. De uddanner sig, passer fritidsjob, har venskaber på tværs af kommune, kultur og baggrund, og de er aktive i foreningslivets stærke fællesskaber. Og unge der har det svært og føler sig udenfor og alene, skal have hurtig hjælp og nem adgang til samvær med andre mennesker, som kan give de unge selvtillid og selvværd. Sammen bærer vores unge fremtiden på deres skuldre, og vi skal sikre, at de kommer godt ind i voksenlivet. At de har et ungeliv, hvor de løftes, udfordres og tages alvorligt og altid har adgang til stærke fællesskaber.

Som folketingskandidat vil jeg konkret arbejde for: 

- Danmark får en ungeminister.

- Der skal sikres hurtig og bedre hjælp til psykisk sårbare unge.

- Flere unge skal i uddannelse bl.a. gennem etablering af nye og flere ungdomsuddannelser på Vestegnen.

- Flere ungdomsboliger og nye typer af bofællesskaber som f.eks. Venlig Bolig Plus, hvor studerende deler bolig med unge flygtninge.

- Fokus på unge som kunst- og kulturforbrugere.

- Tilbud og rådgivning til unge, der har det svært i hjemmet.

- Forbud mod loot boxes eller gambling i computerspil.

- Forbud mod reklamer for pengespil i kollektiv trafik.Der er lukket for kommentarer.