EN BY FOR DE MINDSTE

Skærmbillede 2017-11-03 11.22.38

Frederiksberg er også børnenes by. En tryg og god barndom er garanten for et godt voksenliv. Vi skal investere i vores børn og sikre, at Frederiksberg fortsat har skønne daginstitutioner for både børn og pædagoger. Vi skal investere i gode fysiske rammer  og sikre os, at vores institutioner har en høj pædagogisk kvalitet. Mange børn tilbringer 7-8 af døgnets 24 timer i deres daginstitution, og vi skylder dem, at der er tid nok til hvert enkelt børn. Personalet i daginstitutioner løfter en kæmpe opgave, men de løber stærkt, og det er nødvendigt med bedre normereinger og dermed flere varme hænder i vores vuggestuer og børnehaver. Til gavn for både børn og pædagoger!

Mange børnefamilier vælger at bo på Frederiksberg. Og det er skønt! Det er derfor vigtigt, at vi får flere grønne oaser, så forældre og børn har et godt fritidsliv udenfor i små grønne byrum. Og når det gælder udendørs leg og bevægelse er det vigtigt, at vi løbende renoverer eksisterende legepladser og etablerer flere nye legepladser overalt i kommunen.

Jeg vil fortsætte mit arbejde for:

- At hæve børnehavealderen til tre år

- Flere og bedre legepladser

- Bedre normeringer og flere varme hænder i vores daginstitutioner

- At forældre trygt kan regne med, at de kan få deres børn passet i nærheden af hjemmet

- Fokus på god ledelse og et godt arbejdsmiljø i daginstitutionerne

- At Frederiksberg har et bredt tilbud af dagtilbud. Med både små og store institutioner samt skovbørnehaver

Læs mere om min politikDer er lukket for kommentarer.