En by for de mindste

Skærmbillede 2017-11-03 11.22.38

Frederiksberg er også børnenes by. En tryg og god barndom er garanten for et godt voksenliv. Vi skal investere i vores børn og sikre, at Frederiksberg har Danmarks bedste daginstitutioner for både børn og pædagoger. Vi skal investere i, udbygge og øge antallet af institutionspladser med gode fysiske rammer  men også sikre os, at de fortsat har en høj pædagogisk kvalitet. Og samtidig skal vi sørge for, at der er ressourcer nok til daginstitutioner. Vi skylder vores børn, at væksten ikke bliver på bekostning af kvaliteten. F.eks. er normeringer i daginstitutionerne ikke gode nok! Det er nødvendigt med flere varme hænder i vores vuggestuer og børnehaver. Til gavn for både børn og pædagoger!

Mange børnefamilier vælger at bo på Frederiksberg. Og det er skønt! Det er derfor vigtigt, at vi får flere grønne oaser, så forældre og børn har et godt fritidsliv udenfor i små grønne byrum. Og når det gælder udendørs leg og bevægelse er det vigtigt, at vi løbende renoverer eksisterende legepladser og etablerer flere nye legepladser som f.eks. Frederiksbergs kommende cykellegeplads.

Jeg vil fortsætte mit arbejde for

1. Bedre normeringer og flere varme hænder i vores daginstitutioner

2. En distrikts-garanti, så forældre trygt kan regne med, at de kan få deres børn passet i nærheden af deres hjem

3. At der er fokus på god ledelse og godt arbejdsmiljø i daginstitutionerne

4. At Frederiksberg har et bredt tilbud af dagtilbud. Med både små og store institutioner samt skovbørnehaver

5. Flere og bedre legepladser på Frederiksberg

Læs mere om min politikSkriv et svar