EN GOD START PÅ LIVET

IMG_4516

Alle børn fortjener de bedste muligheder i tilværelsen og lige adgang til personlig udvikling, trivsel,  sundhed og læring. Et trygt børneliv har en afgørende betydning for barnets senere tilværelse. Gode vuggestuer, børnehaver og skoler er både grundsten for vores velfærdssamfund og vejen frem i forhold til at bryde negativ social arv

Alle børn har krav på et sundt liv lige fra fødslen. Overvægt og andre sundhedsproblemer kan hænge ved ind i voksenlivet og skal derfor forebygges.

Et aktivt fritidsliv i den lokale musikskole eller fodboldklub gør en positiv forskel for børns sociale liv  og dagligdag. Men desværre falder mange børn fra i udskolingen. Det er trist, for jo længere tid børnene deltager i sport og fritidsaktiviteter jo stærkere tilknytning har de til foreningslivet. Der skal gøres en større indsats overfor børn fra udsatte familier. Det må aldrig være størrelsen på forældrenes pengepung, der afgør, om et barn kan være med i foreningslivets fællesskaber.

Forældrene er de vigtigste i børnenes liv! Men børnefamilierne har ofte en travl hverdag.  Børnefamilierne er pressede, og det kan gå ud over familielivet og i værste fald børnene. Derfor er det vigtigt, at vi har fokus på børnefamiliernes behov og har blik for, hvad der skal til for, at familiernes hverdag kan hænge sammen.

Fakta om børn på Vestegnen  

Antallet af overvægtige børn i Albertslund og Høje-Taastrup er markant højere sammenlignet med nordsjællandske kommuner

Albertslund kommune og Høje-Taastrup kommune er blandt de fem kommuner i Danmark, hvor flest børn lever under fattigdomsgrænsen.

I 2019 var karaktergennemsnittet i Danmark på 7,4. Særligt Albertslund Kommune med et snit på 6,5 lå markant under landsgennemsnittet. Høje-Taastrup Kommune lå med et snit på 7,2.

Hvordan sikres en bedre start på livet på Vestegnen?  

Vestegnen har i særdeleshed behov for, at der sikres bedre vilkår for børn. Alle skal med! Derfor skal der altid være gode daginstitutioner, skoler og let adgang til fysisk aktivitet, fritidsaktiviteter og gode fællesskaber. Der skal være et fintmasket socialt sikkerhedsnet til børn i udsatte situationer. Dem der ikke har forældre, som kan sikre dem en tryg opvækst, skal løftes af fællesskabet. Børn kan så meget, og de skal høres, og de skal opleve styrken af stærke fællesskaber så tidligt som muligt! Derfor skal vi sikre børns deltagelse i foreningslivet gennem mere støtte fra blandt andet folkeoplysningsloven. Vi skal understøtte deres interesse for samfund og fællesskab gennem at prioritere den demokratiske dannelse. På tværs af kommuner, kultur og baggrund.

Som folketingskandidat vil jeg konkret arbejde for:  

- Støtte til både de mødre og fædre, som rammes af efterfødselsreaktioner.

- Der skal sikres hurtigere og bedre hjælp til sårbare børn.

- Fokus på daginstitutioner og minimumsnormeringer.

- Lettere og en mere fair adgang til forenings- og fritidsaktiviteter.

- Flere rettigheder til og beskyttelse af børn, der flygter fra hjemmet og har brug for husly evt. på et børnekrisecenter.

- Mindre statslig styring af Folkeskolen.

- Jordemødre og sundhedsplejersker skal aktivt hjælpe med at fremme sundheden i hjemmet, allerede før barnet er født.

- Forældre i udsatte situationer skal have støtte fra graviditetsstart, til barnet er født og videre frem.

- Sikre attraktive uddannelser for de kommende pædagoger og lærere samt de nuværende.

- Børn fra udsatte familier skal sikres økonomisk hjælp til at gå til fritidsaktiviteter på lige fod med andre børn.

- Demokratifestival for børn.

- Et børnenes Folkemøde i Albertslund eller Høje-Taastrup.

- Bedre støtte via folkeoplysningsloven til foreninger, der understøtter børns fritidsinteresser.

- Mere støtte til elevrådsarbejde og demokratisk inddragelse af børn.

 Der er lukket for kommentarer.