KLIMA, MILJØ OG BIODIVERSITET FØRST

De store skal passe på de små

Klimaforandringer er en af vor tids største trusler. Drivhusgasser gør jorden bliver varmere og påvirker hele verden. Polarisen smelter og vandstanden i havene stiger. De voldsomme temperaturændringer medfører bl.a. kraftigere nedbør og mere tørke, kraftige storme, beskadiger dyre- og planteliv og stigende vandstande i verdenshavene. Luft- og partikelforurening er et kæmpe problem i hovedstaden, og anslås hvert år at koste op mod 500 livet. Gennem årtier er vores omgivelser blevet forurenet, og nedsivninger truer vores dyrebare grundvand. Ifølge Danmarks Naturfredningsforening har naturen aldrig været mere presset – mere end 1800 planter og dyr i Danmark er i fare for at uddø og forskere advarer om, at den 6. masseudryddelse af dyrearter i kloden 4,5 mia. år gamle historie.

Socialdemokratiet har historisk altid gået forrest med fokus på og beskyttelse af vores miljø og klima. I 1971 oprettede statsminister Jens Otto Krag verdens første miljøministerium. Svend Auken regnes af mange for at være den miljøminister, der fik Danmark på verdenskortet som et grønt foregangsland. Lige fra danske vindmølleparker til Kyoto-aftale. Den stolte arv har vi med i vores politiske bagage og arbejde for klima, miljø og biodiversitet på Frederiksberg.

Socialdemokratiet har i valgperioden bl.a. kæmpet for: 

- Og vedtaget at Frederiksberg bliver CO2-neutral i 2030

- Og vedtaget, at Frederiksberg skal være Danmarks Elbil-by nr. 1

- at Frederiksberg har fået en handleplaner for biodiversitet – Overtagelse af eget grundvand

- Miljøzoner og begrænsning af diesel- og partikeludledning

Frederiksberg skal gå forrest i forhold til bæredygtig udvikling og grøn omstilling. Vi skal investere i grøn teknologi, bedre ressourceudnyttelse, miljøvenlige produkter og en mere bæredygtig forbrugeradfærd. Sort økonomi baseret på fossil energi som kul, gas og olie skal kort sagt udskiftes med grøn økonomi, der baserer sig på vedvarende energikilder som sol, vind og vand.

Socialdemokratiet forhandlede, at Frederiksberg bliver CO2-neutral i 2030. Det er vi stolte over, Men klimaet har ikke tid til, at vi hviler på laurbærene – og de næste fem til ti år bliver altafgørende, hvis vi skal forhindre de værste konsekvenser af klimaforandringer.

Derfor vil Socialdemokratiet frem mod 2030 kæmpe for: 

- Flere tusind nye bytræer på Frederiksberg

- Blomstereng på alle byens midterrabatter

- Borgerskabte grønne gader

- Vertikale haver, grønne gavle og tage

- At Frederiksberg overtager beskyttelsen af eget grundvand fra regionen

- Danmarks første klimakollegium på Hospitalsgrunden. Et visionært projekt der udspringer af DSU Frederiksberg

Læs mere om min politik