MERE BYNATUR OG BIODIVERSITET

IMG_1418

Vores dyre- og planteliv er under pres på grund af bl.a. klimaforandringer og mangel på plads. 40% af verdens insektarter er truet af udryddelse. Og ifølge WWF er 70% af jordens økosystemer er delvist ødelagte. Herhjemme viser tal fra Danmarks Naturfredningsforening af 1800 dyre- og plantearter er i fare for at uddø i nær fremtid. Og forskere siger, at vi står overfor den 6. store masseudryddelse af dyre- og plantearter. Skræmmende!

Vi har fokus på vores fælles klima. Det er både livsvigtig og godt! Men verdens biodiversitet kollapser. Og det kommer til at ramme os alle hårdt. Både at vi taber dyre- og plantearter. Men et biodiversitets-kollaps kan medføre et kollaps af verdens fødevareproduktion. Med forfærdelige konsekvenser for mennesker på hele kloden. Og Frederiksberg har som andre store byer en vigtig rolle at spille, når det gælder miljø og biodiversitet.

Som klima- og miljøordfører arbejder jeg for mere bynatur og biodiversitet herunder:  

- Ambitiøs handleplan til at understøtte og løfte dyre og plante liv lokalt

- mindst 2000 nye bytræer på Frederiksberg

- Blomsterenge på alle byens midterrabatter

- Mere leg og læring om biodiversitet til de mindste som f.eks. skolebigårde, gade- og nyttehaver

- Grønne tage og facader samt vertikale haver

- Samarbejde med privateaktører og boligorganisationer om mere etablering af bynatur på private områder

- Blomsterenge i kommunale parker

 

 Der er lukket for kommentarer.