Fremtidens skole

fremtidensskole

I de kommende år står vi over for en række udfordringer. Vi skal finde plads til 800 flere børn og samtidig indføre ny folkeskolereform. Som mor er jeg interesseret i, at skolerne får de nødvendige ressourcer og omgivelser, så de kan leve op til de nye krav og behov. Lærerne skal have et godt arbejdsmiljø og gode betingelser, så de kan give vores børn den bedst mulige skolegang. En skolegang, hvor ingen børn bliver tabt på gulvet, og hvor de i hverdagen bliver inspireret, udfordret og har plads til bevægelse. Det skal være dejligt at komme i skole.

Jeg vil arbejde for

1. at der afsættes de nødvendige ressourcer til at gennemføre den nye skolereform

2. udbygning og modernisering af vores skoler, så de opfylder fremtidens behov og udfordringer og danner ramme om den allerbedste skolegang for vores børn

3. dialog med lærerne om efteruddannelse og pædagogisk udviklingsarbejde.

Læs mere om min politikSkriv et svar