Fremtidens skole

fremtidensskole

Lige nu og i de kommende år står vi over for en række udfordringer. Med et stigende børnetal skal vi finde plads til vores mange skolebørn. Derudover har vi store udfordringer med nogle af vores skolers udearealer. Udfordringer som har stor betydning for børnenes leg og aktiviter i frikvartererne. Som mor er jeg interesseret i, at skolerne får de nødvendige ressourcer og omgivelser, så de kan leve op til de vores børns behov. Lærerne skal have et godt arbejdsmiljø og gode betingelser, så de kan give vores børn den bedst mulige skolegang. En skolegang, hvor ingen børn bliver tabt på gulvet, og hvor de i hverdagen bliver inspireret, udfordret og har plads til bevægelse. Det skal både udfordre og være dejligt at komme i skole.

Jeg vil arbejde for

1. Udbygning og modernisering af vores skoler, så de opfylder fremtidens behov og udfordringer og danner ramme om den allerbedste skolegang for vores børn

2. At Frederiksberg får en ny skole, så der bliver plads til alle vores skolebørn

3. Udbygning, renovering og modernisering af vores skolegårde, så vores børn har plads til leg og bevægelse i frikvartererne

4. Sund, lækker og nærende skolemad til vores skolebørn

5. dialog med lærerne om efteruddannelse og pædagogisk udviklingsarbejde.

Læs mere om min politik