BYENS SKOLER

fremtidensskole

Vi står overfor en række udfordringer, når det gælder vedligehold af byens skoler herunder renovering af skolegårde og udearealer. Udfordringer som har stor betydning for vores børns leg og aktiviter i frikvartererne. Skolerne skal have de nødvendige ressourcer og omgivelser, så de kan leve op til de vores børns behov. Lærerne skal have et godt arbejdsmiljø og gode arbejdsbetingelser, så de kan give vores børn den bedst mulige skolegang. En skolegang, hvor ingen børn bliver tabt på gulvet, og hvor de i lærer, inspireres, udfordres og får plads til bevægelse. Det skal både udfordre og være dejligt at komme i skole.

Jeg vil arbejde for:

- Udbygning og modernisering af vores skoler, så de opfylder fremtidens behov og udfordringer og danner ramme om den bedste skolegang for vores børn

- Udbygning, renovering og modernisering af vores skolegårde, så vores børn har plads til leg og bevægelse i frikvartererne

- At ordningen med skolemad fortsætter, så forældre kan bestille sund, og nærende skolemad til deres skolebørn

- Undersøge muligheden for at tilbyde skoleelever morgenmad. Gerne i samarbejde med aktører som Fødevarebanken

- Øge skolebørns kendskab til sunde fødevarer, og hvor maden kommer fra gennem samarbejde med foreninger som “Haver til Maver”.

Læs mere om min politik