GRØN TRAFIK OG BEDRE INFRASTRUKTUR

Trafik

Borgerne på Vestegnen skal hurtigt, effektivt og miljøvenligt kunne komme i daginstitution, til skole og fritidsaktivitet samt på arbejde. Det samme gælder for medarbejdere, der kommer udefra og pendler til Albertslund og Høje-Taastrup for at arbejde.

Klimaforandringer er en af vor tids største trusler mod menneskeheden. Temperaturerne stiger, jorden bliver varmere, og vi oplever mere ekstremt vejr. Fokus på klimaet, udfasning af fossile brændstoffer og grøn omstilling er en central del af Socialdemokratiet politik, og den skal integreres i alt arbejde for mere og bedre mobilitet, grøn kollektiv trafik samt bedre trafikale løsninger og infrastruktur. Vores kollektive trafik skal være grøn senest i 2030, og for privatbilisme skal vi sikre bedre forhold for alle dem, som vælger elbil frem for de fossilt drevne køretøjer.

Albertslund og Høje-Taastrup har vokseværk

Begge kommuner arbejder med flere store byudviklingsprojekter, hvor der etableres hundredvis af boliger med plads til mange nye borgere. Effektiv og attraktiv transport udgør en kæmpe udfordring for en hovedstad i vækst, og den betydelige byudvikling af Albertslund og Høje-Taastrup stiller sammen med klimaforandringer store krav til at modernisere og udvikle kollektive transportmidler og infrastruktur.

Høje-Taastrup Station udgør endestationen for S-banen, Høje-Taastrup-banen. I Hedehusene har man de seneste år anlagt både mange nye boliger og bygget en ny skole i området Nærheden. Desværre er den kollektive trafik ikke fulgt med i udviklingen. Der går kun regionaltog til Hedehusene, og afgangene dækker ikke borgernes behov for hurtig og effektiv transport

Over halvdelen af alle ture i Danmark foretages i bil. Men den er ikke altid et effektivt transportmiddel. Når man bor tæt på Hovedstaden spilder man ofte alt for meget tid i bilkø. Trængslen på vores veje er en udfordring af både praktisk-, miljø- og sikkerhedsmæssigt karakter. Bedre offentlig transport og mindre bilisme kan reducere trængslen på vejene, reducere forbruget af fossile brændstoffer og dermed mindre lokal partikelforurening samt forbedre trafiksikkerheden på vejene.

Jeg vil som folketingskandidat for Taastrupkredsen arbejde for:  

  • S-togslinjen til Høje-Taastrup forlænges til Roskilde via Hedehusene, og indtil da skal der være flere regionale togafgange.
  • Vejene skal udvikles klogt og bæredygtigt med hensynstagen til borgerne, så de passer til det pres, der er på vores store indfaldsveje.
  • Statslige tiltag i forhold til støjdæmpning fra motorvejene herunder støjdæmpende asfalt, støjværn og overdækning af motorveje.
  • Let- og togstationerne skal have bedre adgangsforhold og udvikles til cykelknudepunkter med ordentlig cykelparkering og bedre cykelslisker.
  • Der skal udvikles trafikknudepunkter, som samler tog, S-tog, busser og cykler mhp. kortere transporttid i den kollektive trafik.
  • Flere regionale afgange til Hedehusene og direkte tog fra Høje-Taastrup via hovedbanen til lufthavnen.
  • Grøn offentlig transport samt grøn og fossilfri privatbilisme.
  • Flere og bedre cykelstier herunder flere supercykelstier.


Der er lukket for kommentarer.