KULTUR FOR ALLE

Kultur

Kulturen giver indsigt og udsyn og styrker den demokratiske dannelse

Kulturen udgør den fælles fortælling om det samfund, vi lever i. Den er både formet af fortid og samtid og er med til at knytte os sammen på tværs af landsdele, kultur, generationer og social baggrund. For Socialdemokratiet er kultur den lim, som binder os sammen lokalt, nationalt og globalt.

Kulturen giver indsigt og udsyn og styrker den demokratiske dannelse. Det er ofte gennem  kulturelle oplevelser, at vi opdager os selv – og samtidig oplever at blive en del af stærke fællesskaber. Derfor har kulturen også en unik og vigtig social opgave og er en grundlæggende sammenhængskraft for vores samfund.

Kunst-, kultur-, forenings- og idrætsliv skal være tilgængelig for alle

Både praktisk og økonomisk – uanset alder, køn, etnicitet og social baggrund. Vi ved, at sunde fritidsinteresser opbygger menneskers sociale kompetencer og skaber gode venskaber på tværs af alle samfundsgrupper. Uanset om du kommer fra villakvartererne eller højhusene. Den populære kulturforståelse har igennem tiderne haft svært ved at rumme børn og unge. Den har groft sagt været lidt gammeldags  i forhold til ungdommen. Socialdemokratiet ønsker, at børn og unge som kulturbrugere anerkendes og prioriteres. Deres interesse og lyst til kulturelle oplevelser skal stimuleres og inspireres, for kunst og kultur rummer særlige potentialer i forhold til at udfordre børn og unge og stimulere deres nysgerrighed, kreativitet og kompetencer.

Fakta om kulturen og fritidsliv på Vestegnen 

Kulturen, herunder både den moderne og den mere traditionelle, giver livskvalitet og skaber sammenhængskraft for borgerne i Albertslund og Høje-Taastrup. De to kommuner har et stort og mangfoldigt kulturudbud, som blandt andet omfatter Forbrændingen, Musikteatret, Amfiteater, Naturcenter Herstedhøje, Badesøen, Vikingelandsbyen, Roskilde Kro, Callisto Festivalen, Kroppedal Museum og Byhistorisk Samling, Hedeland, Hedeland Veteranbane, Birkelundgård, svømmehaller, biblioteker, Taastrup Teater og Musikhus, Dyregården og de to bæredygtige signatur-kæmper Thomas på Bjerget og Teddy Venlig i Hakkemosen.

Hvordan styrker vi kulturen på Vestegnen?

Socialdemokratiet ønsker at styrke kulturlivet på Vestegnen, så der både er et bredt udbud af moderne, bæredygtige kulturinstitutioner men vil ligeledes sikre, at borgerne rent faktisk opsøger og bruger kulturen uanset deres alder og baggrund. Vi skal styrke den kulturelle fødekæde, så kunst og kultur er en naturlig del af tilværelsen fra “vugge til krukke”. Vi skal investere i et rigt forenings- og idrætsliv som skaber fællesskaber på kryds og tværs, og som er det bedste værn mod ensomhed og social isolation.

Jeg vil som folketingskandidat for Taastrupkredsen arbejde for: 

  • Støtte til både den klassiske og folkelige kultur.
  • At sikre lige adgang til kulturlivet herunder kultur- og fritidspas til børn og unge under 25 år.
  • Fokus på børne- og ungekultur herunder et Børnemuseum og et Center for gaming-kultur.
  • Gøre kulturlivet tilgængelig for mennesker med små midler og samtidig gøre kulturlivet til en vigtig del af socialpolitikken.
  • Styrke foreningsdanmark ved blandt at motivere og uddanne flere frivillige.
  • Albertslund og Høje-Taastrup som Sjællands bedste outdoor- og turisme kommuner med fysiske aktiviteter som vandreture og smukke natur- og kulturoplevelser.


Der er lukket for kommentarer.