OM MIG OG VESTEGNEN

Vestegnen (480 × 260px)

Jeg er Socialdemokratiets folketingskandidat i Taastrupkredsen og efterfølger tidligere skatte-, finans- og udenrigsminister Mogens Lykketoft. Det er nogle meget store fodspor, som jeg både er ydmyg og stolt over at tage over efter. Både fordi Mogens Lykketoft er et stort politisk forbillede for mig, og fordi Albertslund og Høje-Taastrup har en særlig placering i Socialdemokratiets historie. Med udviklingen af Vestegnen, Fingerplanen, Vestskoven og en særlig fællesskabsorienteret byudvikling. Fællesskabsorienteret, visionær, mangfoldig, rummelig, solidarisk og international er blot nogle af de ord, der kendetegner kredsen, Vestegnens grønne hjerte. Og de værdier og den tradition glæder jeg mig til at løfte og udvikle som Socialdemokratiets folketingskandidat for Taastrupkredsen.

POLITISK ARBEJDE 

 Jeg er rådmand på Frederiksberg og været politisk aktiv i ni år. Hvis jeg vælges til folketinget træder jeg ud af kommunalbestyrelsen. Mit motto er, at de store skal passe på de små og det har jeg forsøgt at overføre i mit arbejde som lokalpolitiker. Jeg har haft mange store ansvarsområder men har særligt  knoklet for natur, miljø, grøn omstilling samt børn, unge og udsatte mennesker. Jeg var på arbejdsmarkedet i mange år, før jeg trådte ind i politik, og det mener jeg har givet mig en modenhed i mit politiske virke. Mit hjerte ligger til venstre, men mener at de bedste resultater skabes på midten. Jeg har ofte skelet til Albertslund og Høje-Taastrup i forhold til mit politiske arbejde. Blandt andet har Albertslunds høje ambitioner for naturen, klimaet og fællesskabet været en stor inspirationskilde for mig og min politik. Det er derfor en ære at repræsentere Taastrupkredsen som folketingskandidat, og jeg vil knokle for at leve op til jeres forventninger.

  • Folketingskandidat for Taastrupkredsen siden 2020
  • Rådmand og medlem af kommunalbestyrelsen på Frederiksberg siden 2013. Medlem af følgende udvalg:
  • Magistraten/økonomiudvalg (medlem)
  • Miljø-, Bynatur og Mobilitet-udvalg (ordfører)
  • Kultur- og Fritidsudvalg (ordfører)
  • Socialudvalg (ordfører)
  • Folkeoplysningsudvalget

Tidligere:

  • By- og Miljøudvalg (ordfører)
  • Børneudvalg (ordfører)
  • Mønsterbryder Udvalg (ordfører)

EN KANDIDAT MED AKTIVISME OG FRIVILLIGHED I BLODET 

Jeg er en kandidat med aktivisme i blodet og bruger meget af min tid på frivilligt arbejde. Jeg var frivillig i Obamas valgkamp i Ohio i 2012, har undervist i politiske kampagner i Swaziland og har været formand for Socialdemokratiets ligestillingsudvalg. Jeg har i mange år været bestyrelsesmedlem i Reden København og KFUK’s Sociale Arbejde. I dag er jeg formand for Herberget Overførstergården i Gentofte og formand for Tine Bryld Prisen, Danmarks store socialpris. Det røde tråd i mit frivillige arbejde er, at de store skal passe på de små – at hjælpe dem, der har brug for en ekstra hånd.

KONE, MOR OG KAMPAGNELEDER FOR MENNESKERETTIGHEDER OG NØDHJÆLP  

Jeg er gift med Mads og sammen har vi tre drenge Storm, Thor og Bjørn. Vi har to katte, Marlon og Coco fra Kattens Værn i Brøndby, og når vores mindste bliver lidt ældre overvejer vi at udvide familien med en hund. Jeg har boet i Randers, Aarhus. Ringe og Odense. Og i seks måneder i Uppsala i Sverige. I dag bor jeg, min mand og vores tre børn i lejlighed på Frederiksberg. Jeg er uddannet Cand.mag. i Nordisk, fordi jeg gerne ville være højskolelærer. I stedet har jeg brugt størstedelen af mit arbejdsliv med menneskerettigheder og nødhjælp i Amnesty International og Folkekirkens Nødhjælp. Jeg har knoklet for internationale traktater, gået pride i Østeuropa, arbejdet med bekæmpelse af sult, dødsstraf, diskrimination, vold mod kvinder. I mange år var jeg også kampagneansvarlig for katastrofehjælp i forbindelse med jordskælv, tyfoner og tørke.

Det ligger mig naturligt at kæmpe for det, jeg står for, men også at lytte til og møde andre med et åbent sind. Jeg tror på, at alle skal med – uden at vi mister fokus på den enkeltes frihed, ansvar, pligter og behov. Alt dette har jeg med mig som folketingskandidat for Taastrupkredsen, Vestegnens grønne hjerte.