ALLE SKAL MED

alle2

Det er ikke alle, der er født med lige vilkår og muligheder. Der findes socialt udsatte og økonomisk udfordrede familier på Frederiksberg. Dem skal vi gøre hvad vi kan for at hjælpe og løfte! Børn og unge fra udsatte familier er altid dem, som lider de største afsavn. De risikerer at blive socialt udstødt, fordi deres forældre ofte ikke har råd og ressourcer til at tilbyde dem det samme som deres jævnaldrende kammerater. Det er vores pligt at hjælpe og løfte børn fra udsatte familier, så de kan opleve et sundt fællesskab og støttes til at bryde den sociale arv.

Dårlig økonomi har også betydning for antallet af tandlægebesøg. Undersøgelser viser at en lavere indkomst og kortere uddannelse kan betyde færre tandlægebesøg. Det kan have store konsekvenser for det enkelte menneske. For færre tandlægebesøg og dårlige tænder kan give store problemer som akutte smerter, svækkede eller manglende tænder, underernæring og en række følgesygdomme, som i værste fald kan have fatale konsekvenser.

Hjemløse mennesker hører til vores allermest udsatte borgere. Antallet af unge hjemløse i Danmark er siden 2009 fordoblet, og får de unge ikke tilstrækkelig hjælp risikerer de et alt for kort og hårdt liv som kronisk hjemløse. Derfor skal vi gøre alt, hvad vi overhovedet kan for at hjælpe og løfte hjemløse og hjemløsetruede unge ud af deres hjemløshed.

Kurven med stigende hjemløshed skal knækkes! Både blandt unge og ældre hjemløse. Men det kræver, at vi gør, hvad vi kan for at sikre hjemløse tag over hovedet enten på et herberg eller i egen bolig. Derudover skal vi støtte den enkelte hjemløse med efterforsorg og sikre at alle får hjælp til at deltage i stærke og styrkende fællesskaber.

Jeg vil fortsætte mit arbejde for:

- At udsatte børn og voksne gratis kan gå til idræts- og foreningaktiviteter i så lang tid de har lyst og brug for det

- At udsatte børn får økonomisk hjælp til at købe udstyr til sports- og foreningsaktiviteterne

- At vi tilbyder rådgivning til borgere, som er i alvorlige økonomiske problemer

- At hjemløse mennesker får hjælp til et værdigt liv

- Gratis tandlæge til socialt- og økonomisk udsatte borgere

Læs mere om min politik