Ungeministerium (1200 × 398px)

DANMARK SKAL HAVE ET UNGEMINISTERIUM

  Der har altid været flere børn og unge mennesker end ældre i Danmark. Men sådan er det ikke længere, og i de kommende år vil antallet af ældre vokse markant. Det kan tage fokus væk fra de unge, men det ...

De store skal passe på de små

BYNATUR OG BIODIVERSITET

Vores dyre- og planteliv er under pres på grund af bl.a. klimaforandringer og mangel på plads. 40% af verdens insektarter er truet af udryddelse. Og ifølge WWF er 70% af jordens økosystemer er delvist ødelagte. ...

IMG_4598

ET MANGFOLDIGT KULTUR- OG FRITIDSLIV

Hvordan styrker vi kulturen? Socialdemokratiet ønsker at styrke kulturlivet på Vestegnen, så der både er et bredt udbud af moderne, bæredygtige kulturinstitutioner men vil ligeledes sikre, at borgerne rent ...

IMG_3769

ARBEJDE OG RESULTATER

Jeg har siddet i kommunalbestyrelsen for Socialdemokratiet på Frederiksberg siden 2013. Jeg har tidligere været børneordfører og repræsenteret Socialdemokratiet i mønsterbryderudvalget. I dag er jeg ordfører for ...

IMG_4941

EN TRYG CYKELBY FOR STORE OG SMÅ

[caption id="attachment_348" align="alignnone" width="225"] Bjørn[/caption] I min familie bruger vi cyklen hver dag. Til arbejde, skole og sport og når vi handler ind. Cyklen er uundværlig for os, ligesom den er for ...