De store skal passe på de små

KLIMA, MILJØ OG BIODIVERSITET FØRST

Klimaforandringer er en af vor tids største trusler. Drivhusgasser gør jorden bliver varmere og påvirker hele verden. Polarisen smelter og vandstanden i havene stiger. De voldsomme temperaturændringer medfører bl.a. ...

IMG_1418

MERE BYNATUR OG BIODIVERSITET

Vores dyre- og planteliv er under pres på grund af bl.a. klimaforandringer og mangel på plads. 40% af verdens insektarter er truet af udryddelse. Og ifølge WWF er 70% af jordens økosystemer er delvist ødelagte. ...

IMG_4598

ET MANGFOLDIGT KULTUR- OG FRITIDSLIV

Kultur er sammenhængskraft, indsigt og udsyn. Det er vigtigt, at vi investerer i kunsten og kulturen. Det gælder både den traditionelle men også den moderne og skæve kunst. For der sker en rivende udvikling af nye ...

IMG_3769

ARBEJDE OG RESULTATER

Jeg har siddet i kommunalbestyrelsen for Socialdemokratiet på Frederiksberg siden 2013. Jeg har tidligere været børneordfører og repræsenteret Socialdemokratiet i mønsterbryderudvalget. I dag er jeg ordfører for ...

Fremtidens skole

BYENS SKOLER

Vi står overfor en række udfordringer, når det gælder vedligehold af byens skoler herunder renovering af skolegårde og udearealer. Udfordringer som har stor betydning for vores børns leg og aktiviter i ...