VERDEN OG VESTEGNEN

IMG_2973 kopi

Albertslund og Høje-Taastrup er ligesom resten af Danmark en del af det internationale samfund. Det der sker ude i verden, kan nemlig både mærkes og har konsekvenser for almindelige menneskers hverdag på Vestegnen. Klimaforandringer, krig og regionale konflikter tvinger millioner af mennesker på flugt. Lige nu og her er der over 82 millioner mennesker på flugt i verden. I 2015- 16 oplevede Danmark og resten af Europa massive flygtningestrømme fra særligt Syrien, og i 2022 er millioner af mennesker igen på flugt. Denne gang fra krigen i Ukraine.

Det er vigtigt med et stærkt internationalt samarbejde, når der opstår kriser ude i verden, som sender mennesker på flugt. Vi skal være parate til at hjælpe og påtage os vores ansvar med at hjælpe mennesker i nød. Det lykkes vi bedst med, hvis vi har et godt og tillidsfuldt samarbejde med EU og FN i forhold til vores internationale forpligtelser, konventioner og erklæringer.

Udviklingsbistand, klimaforandringer og verdens fattigste

Danmark skal arbejde for bæredygtige løsninger og udviklingssamarbejder med fokus på klimaet til gavn for de fattigste og mest udsatte mennesker rundt omkring i verden. Det gør vi gennem udviklingsbistanden. Danmark afsatte i 2021 17 milliarder eller 0,71% af BNP til at hjælpe verdens fattigste lande. Det er det laveste niveau for udviklingsbistand i 40 år Det er vigtigt, at vi fastholder og gerne øger den livsvigtige udviklingsbistand, som løfter bæredygtige lokalsamfund i blandt andet Afrika samt hjælper med uddannelse og grøn omstilling herunder dæmme op for de værste konsekvenser af klimaforandringer lokalt og internationalt. Klimaforandringer er et globalt problem: Derfor skal danske investeringer i klimaforbedringer i højere grad gennemføres i de lande og områder af verden, hvor investeringen giver mest klimaværdi per investeret krone.

Kampen mod klimaforandringer er en af vor tids største trusler, og den kræver vores højeste prioritet. Drivhusgasser gør at jorden bliver varmere og påvirker hele verden. Polarisen smelter og vandstanden i havene stiger, og de voldsomme temperaturændringer medfører blandt andet kraftigere nedbør, mere tørke og kraftige storme og stigende vandstande i verdenshavene samt beskadiger dyre- og planteliv. Socialdemokratiet har altid gået forrest med fokus på og beskyttelse af vores miljø og klima og blev med Socialdemokratiet i spidsen et internationalt grønt foregangsland. Lige fra danske vindmølleparker til Kyoto-aftalen. Den arv har vi med i vores politiske bagage, og vi skal gå forrest i forhold til bæredygtig udvikling og grøn omstilling.

Krigen i Ukraine har igen sat fokus på vigtigheden af et stærkt forsvarssamarbejde. Danmark skal øge forsvarsbudgettet og arbejde for et stærkt NATO og deltage i EU’s udenrigs- og sikkerhedspolitik herunder også indenfor forsvarsområdet på lige fod med andre EU medlemslande.

Hvordan arbejder vi med internationale udfordringer på Vestegnen?

Albertslund og Høje-Taastrup har i over 50 år været visionære, når det gælder natur og miljø. I 1967 startede plantningen af det, som vi i dag kender som Vestskoven, Danmarks største nye skov, som i dag strækker sig over et område på 1400 hektar. Den er i dag en del af Albertslund, Høje-Taastrup, Glostrup og Ballerup. Et smukt, grønt og visionært projekt, som tusindvis af børn og voksne har glæde af.

Men Albertslund er også et fyrtårn, når det gælder klimaet med ambitiøse planer om at blive CO2-neutral allerede i 2025. I Høje-Taastrup er det særligt naturen som fylder med den netop indviede Sengeløse Grusgrav, der omdannes til et stort naturområde med fokus på natur og biodiversitet. Albertslund og Høje-Taastrup rykker lokalt, men ambitionsniveauet skal hæves markant. Vestegnen skal gå forrest i forhold til bæredygtig udvikling og grøn omstilling. Det gør vi ved at prioritere grøn teknologi, bedre ressourceudnyttelse, miljøvenlige produkter og en mere bæredygtig forbrugeradfærd.

Jeg vil som folketingskandidat for Taastrupkredsen arbejde for: 

  • Ambitiøs klimapolitik med fokus på en økonomi, hvor fossil energi som kul, gas og olie skal  687 udskiftes med en grøn økonomi, der baserer sig på vedvarende energikilder som sol, vind og vand
  • Turbo på at opfylde FN’s Verdensmål
  • Fokus på biodiversitet og genrejsning af dansk natur
  • Et stærkt EU og europæisk samarbejde
  • Et stærkt internationalt forsvarssamarbejde via NATO
  • Et stærkt samarbejde for fred, sikkerhed og sundhed gennem EU, FN og WHO
  • Udviklingsbistanden med fokus på grøn omstilling hæves.
  • Danske investeringer i klimaforbedringer skal gennemføres med udgangspunkt i grundige evidens baserede analyser, som sikrer, at investeringerne skaber størst mulig værdi for klimaet på globalt plan, evt. med den konsekvens, at vi investerer mere i klimaforbedringer udenfor Danmarks grænser.

 Der er lukket for kommentarer.